Brio

BRIO är en svensk leksakstillverkare som gör bland annat träleksaker, framför allt leksakståg. Företaget grundades 1884 och namnet står då för ”Bröderna Ivarsson, Osby”. Osby var tidigare också huvudsäte för företaget men är sedan 2006 flyttat till Malmö. De ”Bröderna Ivarsson” som åsyftas är grundaren Ivar Bengtssons tre söner: Emil, Anton och Victor.

Idag importerar och distribuerar BRIO leksaker, och den egna produktionen är ej längre särskilt stor.

Företaget är sedan juni 2009 noterat på NGM Equity och ägs till nästan 90% av Proventus.